Regionální knihovnické centrum Bruntál

Úvod

                      

 


  Finanční náklady nutné pro plnění regionální funkce knihovny jsou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.    


   
GDPR --  
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).