Regionální knihovnické centrum Bruntál

Knihovnické časopisy

 

Bulletin SKIP - odborný časopis vydávaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, určený nejen členům, ale celé široké knihovnické veřejnosti

Čtenář - pro předplatitele je po zaregistrování přístupný obsah aktuálních čísel časopisu Čtenář, pro nezaregistrované je přístupný archiv s plnými texty článků s půlročním odstupem

Duha - informace o knihách a knihovnách z Moravy

Ikaros - elektronický časopis pro informační společnost

Impulsy -  inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

Informace - zpravodaj Knihovny AV ČR

Knihovna - knihovnická revue a Knihovna plus. Knihovna plus je pokračováním odborného periodika Národní knihovna

Knihovnický zpravodaj Vysočina

KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje

OKOO - občasník knihoven okresu Opava

ProInflow - časopis pro informační vědy

SOVA - časopis Regionální knihovny Karviná

Světlik - svět libereckých knihoven

U nás - knihovnicko informační časopis SVK Hradec Králové

Zpravodaj Jednotné informační brány - informace o novinkách na portálu JIB