Regionální knihovnické centrum Bruntál

Regionální funkce

 


 

Finanční náklady nutné pro plnění regionální funkce knihovny jsou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Regionální knihovnické centrum nabízí a poskytuje na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) následující služby:

  • poradenství, konzultace, metodické návštěvy ke knihovnické a informační práci
  • zapůjčení souborů knih z výměnného fondu vždy nejméně na půl roku
  • nákup a zpracování knih za finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem knihovny (s využitím slev poskytovaných knižními velkoobchody), knihovnické zpracování knih darovaných knihovně, jejich dovoz do knihovny
  • praktická pomoc při revizích a aktualizacích knihovního fondu
  • souborný katalog knihoven v regionu
  • zprostředkování požadavků na meziknihovní výpůjční službu
  • vzdělávání knihovníků, zaškolení nových knihovníků v neprofesionálních knihovnách